Như tiêu đề chúng tôi bảo trì toàn bộ máy chủ để thả kundun và medusa
Thời gian bảo trì từ 15h30 đến
15h40 ngày 04/07
BQT MU THỜI GIAN
XIN THÔNG BÁO!!!