5. ĐUA TOP PHÚ HỘ(Từ ngày 21-06-2020 đến 24h ngày 27-06-2020)
Tính Theo Xếp hạng theo Event - Top Đại Gia


Top Giai Thưởng
1 TrumSV
2 SNxGaoXanh
3 zBoThienHa
4 ninja400i


Ngoai ra cac bạn nhận wing mnl bao gồm:
SNxGaoDo-Quang37-BlackEyes-SmileEyes-BangNhi-Ronaldo
các bạn cod quyền đổi lại 1 lần sang wing khác và phí đổi 200k ATM

Những bạn đoat được giải vui lòng liên hệ page bên dưới nhận giải
https://www.facebook.com/hoigamethumu/