Tất cả tài khoản Alphatest trước 21h10 ngày 20/06/2020 đều bị xóa bỏ.
Ae vui lòng đăng ký lại tài khoản Open Beta máy chủ
Barracks để 13h ngày 21/06 có thể vào game
Xin trân trọng thông báo !!!
Đăng ký tài khoản tại:
http://id.muthoigian.vn